HDMI 1進2出 HDMI SPLITTER 1 to 2 ( 分配器 分屏器)

$125

HDMI 1進2出 HDMI SPLITTER 1 to 2 ( 分配器 分屏器)

  • HDMI 一分二*同屏顯示*
  • 支援1080p v1.3
  • 附5V2A火牛(香港三腳插頭)
貨號: HDMISPL2-1 分類: 標籤:
Open chat
您好! 查詢HDMI 1進2出 HDMI SPLITTER 1 to 2 ( 分配器 分屏器)是否有存貨?